Preveda, Editorial

  • Ing. Miroslav Ferko, PhD.,

Institute for Heart Research, SAS, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovakia

  • Ing. Pavol Farkaš, PhD.,

Institute of Chemistry, SAS, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovakia

 

Citation example:

Author A., Author B., Author C.: Názov abstraktu. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2015. Občianske združenie Preveda, 2015, Abstrakt č.:  XY, ISBN XXX-XX-XXXXX-X-X (ISBN zodpovedajúce danému abstraktu nájdete pripojené v každom abstrakte)

Author A., Author B., Author C.: Title of the abstract. In Interactive Conference of Young Scientists 2015. Občianske združenie Preveda, 2015, Abstract No.: XY, ISBN XXX-XX-XXXXX-X-X (Attached in abstracts)

 

 14

years

1933

abstracts

3251

authors