Intenzita straty pôdy a transport sedimentov v povodí Širočina a ich modelovanie v prostredí GIS

Authors: Elena Kondrlová    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 6
ISBN: 978-80-89070-40-4