Výskum vplyvu faktorov stanovišťa na rast populácie mäty piepornej (Mentha × piperita L.) a tvorbu sekundárnych metabolitov

Authors: Daniela Gruľová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 48
ISBN: 978-80-970421-8-9