Súčasné požiadavky na označovanie a kvalitu obalov

Authors: Jarmila Hlásniková    
Year: 2011
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 43
ISBN: 978-80-970712-1-9