Hodnotenie zmeny krajinných štruktúr a stupňa antropickej influencie vo vybraných rekreačno-športových areáloch v oblasti Vysokých Tatier

Authors: Zuzana Holubová    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 41
ISBN: 978-80-970712-1-9