Kvantitatívna bilancia a intercepcia atmosférických zrážok v klimaxovom dubovom ekosystéme

Authors: Eva Hurtišová 1   
1 Technická univerzita vo Zvolene, FEE KAE, Zvolen, SR   
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 37
ISBN: 978-80-970712-1-9