Výskyt dirofilariózy na Slovensku

Authors: Adriana Iglódyová 1   
1 Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice   
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 35
ISBN: 978-80-970712-1-9