Charakteristika geopolymérov a ich možné aplikácie v stavebnom priemysle

Authors: Juraj Harandza    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 348
ISBN: 978-80-970712-1-9