Optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantného FDH

Authors: Anikó Illésová 1   
1 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 34
ISBN: 978-80-970712-1-9