Porovnanie antioxidačných vlastností prírodných ovocných a zeleninových štiav

Authors: Marek Jaroš 1   
1 Lekáreň Syndipharma, Košice, Slovensko   
Year: 2010
Section: Open section for students
Abstract No.: 27
ISBN: 978-80-970421-8-9