Využitie alometrických vzťahov na úrovni listov jarných výhonkov prirodzeného zmladenia buka (Fagus sylvatica L.) na stanovenie ich plochy

Authors: Benjamín Jarčuška    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 25
ISBN: 978-80-89070-40-4