Využitie pletivovo špecifických promótorov v rastlinných biotechnológiách

Authors: Martin Jopčík 1   
1 Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV, Nitra, SR   
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 21
ISBN: 978-80-970421-8-9