MUDr. Aneta Kubranská

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vzťah testosterónu a kognitívnych funkcií u matematicky nadaných ľudí. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Vplyv relaxačnej hudby na stres, anxietu a variabilitu frekvencie srdca 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics