Zuzana Vitková

  • Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,

Abstract name Year Section
Liberácia kofeínu z dermálnych polotuhých liekov 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology