RNDr. Darina Bačenková

  • Tissue bank, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
  • Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, Košice, SR

Abstract name Year Section
Proteome analysis of human chorionic mesenchymal stem cells by ESI-IT-MS 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Stabilita mezenchýmových kmeňových buniek v in vitro kultúre a ich použitie v bunkovej terapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics