Ing. Tomáš Mackuľak PhD.

  • Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave, Slovenská Republika
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Problematika rezistencie koliformných baktérií v odpadových vodách na Slovensku 2014 Open section for students
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie 2015 Ecology and Environmental Sciences
Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách 2015 Open section for students
Charakterizácia a identifikácia koliformných baktérií rezistentných voči triklozánu izolovaných zo stabilizovaného kalu 2016 Ecology and Environmental Sciences