Bc. Lucia Kováčová

  • Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Problematika rezistencie koliformných baktérií v odpadových vodách na Slovensku 2014 Open section for students