Tibor Benčať

  • Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky,Technická univerzita vo Zvolene

Abstract name Year Section
Biologicko-morfologická variabilita plodov Castanea sativa Mill. na vybraných lokalitách v oblasti Modrého Kameňa 2014 Ecology and Environmental Sciences