MVDr. Juraj Elečko PhD.

  • Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR

Abstract name Year Section
Zmeny vybraných biochemických ukazovateľov u poštových holubov počas letovej záťaže 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics