MUDr. Boris Mravec PhD.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu je spojené s nárastom génovej expresie vybraných parametrov mozgovej plasticity v hipokampe a zmenou správania 2014 Open section for students