Mgr. Zuzana Bačová PhD.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • 2. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
  • Ústav experimentálnej endokrinológie,Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu je spojené s nárastom génovej expresie vybraných parametrov mozgovej plasticity v hipokampe a zmenou správania 2014 Open section for students
Vzťahy medzi neuronálnymi bunkami - úloha oxytocínu 2015 Open section for students
Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics