Ing. Anna Šípková PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium rastu a metabolizmu vybraných zbierkových kmeňov a izolátu druhu Geotrichum candidum 2014 Biotechnology and Food Technology