Ing. Alžbeta Medveďová PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko
  • Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Viability of Lactobacillus acidophilus NCFM Howaru Dophilus during its storage at refrigeration temperatures 2014 Biotechnology and Food Technology
Antimikrobiálny efekt baktérií mliečneho kysnutia na rast Staphylococcus aureus a Escherichia coli 2015 Biotechnology and Food Technology
Prieskum variácie rastovej dynamiky izolátov Escherichia coli 2016 Biotechnology and Food Technology
Nové prístupy v tradičnej výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Biotechnology and Food Technology
Prevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v kanalizačnom biofilme 2017 Ecology and Environmental Sciences
Vplyv soli na žiaducu a nežiaducu mikrobiotu pri výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Open section for students
Vplyv teploty na dynamiku prežívania bakteriálnych izolátov druhu Escherichia coli a Staphylococcus aureus 2017 Biotechnology and Food Technology
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov 2020 Biotechnology and Food Technology