Ing. Tatiana Mančušková

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
  • Department of Nutrition and Food Quality Assessment, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Viability of Lactobacillus acidophilus NCFM Howaru Dophilus during its storage at refrigeration temperatures 2014 Biotechnology and Food Technology
Antimikrobiálny efekt baktérií mliečneho kysnutia na rast Staphylococcus aureus a Escherichia coli 2015 Biotechnology and Food Technology
Prieskum variácie rastovej dynamiky izolátov Escherichia coli 2016 Biotechnology and Food Technology
Nové prístupy v tradičnej výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Biotechnology and Food Technology
Vplyv soli na žiaducu a nežiaducu mikrobiotu pri výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Open section for students
Potential of Lactobacillus species in therapy of gluten-related diseases 2017 Biotechnology and Food Technology