prof. RNDr. Zdenka Gálová CSc.

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biotechémie a biotechnológie, Nitra, Slovensko
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FBP, KBB, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Chemický ústav SAV, Centrum excelencie pre bielo - zelenú biotechnológiu, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
  • 2Chemický Ústav SAV, Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, Trieda A. Hlinku 2, SK-949 76 Nitra
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Optimalizácia extrakcie proteínov maku siateho pre dvojrozmernú gélovú elektroforézu 2014 Biotechnology and Food Technology
Identifikácia sekalínov raže siatej pomocou A-PAGE 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Genetická diverzita raže (Secale cereale L.) na základe SSR markerov 2015 Biotechnology and Food Technology
Proteomická analýza pšenice letnej 2016 Biotechnology and Food Technology
Analýza obilnín a pseudoobilnín z hľadiska výživnej kvality a možnosti prípravy bezlepkových potravín 2017 Biotechnology and Food Technology