RNDr. Radoslav Halko PhD.

  • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances