doc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.

  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Nitra, Slovensko
  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU, Nitra, Slovensko
  • Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre
  • Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre, Slovensko
  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Nitra, SR
  • Výskumné centrum AgroBioTech, SPU Nitra

Abstract name Year Section
Guarová guma a jej vplyv na kvalitu pekárskych výrobkov počas mraziarenského skladovania 2014 Biotechnology and Food Technology
Možnosti využitia arabskej gumy pri výrobe pečiva 2016 Biotechnology and Food Technology
Aplikácia mrkvy obyčajnej (Daucus carota L.) a repy obyčajnej cviklovej (Beta vulgaris var. conditiva L.) v nízkotlakovej extrúznej technológii 2016 Biotechnology and Food Technology
Vplyv prídavku agaru na reologické vlastnosti pšeničnej múky a pekársku kvalitu výrobkov 2016 Biotechnology and Food Technology