Ing. Jana Šmitalová

  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Guarová guma a jej vplyv na kvalitu pekárskych výrobkov počas mraziarenského skladovania 2014 Biotechnology and Food Technology
Vplyv prídavku múky z láskavca (Amaranthus L.) na retenčnú schopnosť cesta a na technologickú kvalitu pekárskych výrobkov 2015 Biotechnology and Food Technology