PharmDr. Stanislava Jankyová PhD.

  • FaF UK, Bratislava

Abstract name Year Section
Vplyv podávania metformínu a Pycnogenolu® na rozvoj poškodenia nervov u diabetických potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics