RNDr. Csaba Bognár

  • Katedra molekulárnej biológie, Prrirodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Bratislava 4, 842 15
  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Determinácia pohlavia z archeologických materiálov založená na analýze aDNA 2014 Open section
Hľadanie mutácií vo vybraných exónoch génov SNCA, VPS35, EIF4G1 a SYNJ1 u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza mitochondriálnej aDNA zameraná na určovanie príbuzenských vzťahov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Hľadanie kauzatívnych mutácií v génoch PARK2 (parkin) a PARK6 (PINK1) u pacientov s Parkinsonovou chorobou 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics