Ing. Jarmila Oremusová PhD

  • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Odbojárov 10, Bratislava 832 32

Abstract name Year Section
Vplyv kvartérnej amóniovej soli na uvoľňovanie liečiva z hydrogélov 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology