doc. RNDr. Ján Sabo CSc., mim. prof.

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Ústav Lekárskej a Klinickej Biofyziky LF UPJŠ, Tr. SNP 1, 04011, Košice

Abstract name Year Section
Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Proteomics and Suicidality: Changes in platelet metabolism - potential biomarkers for suicide? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics