Prof. MUDr. Elena Tothová CSc.

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Klinika hematoonkológie FN a LF OU, Ostrava , Česká Republika

Abstract name Year Section
Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)