RNDr. Peter Bober PhD.

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biophysics, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice,

Abstract name Year Section
Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Proteome analysis of human chorionic mesenchymal stem cells by ESI-IT-MS 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)