RNDr. Veronika Kováčová

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biophysics, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

Abstract name Year Section
Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Proteome analysis of human chorionic mesenchymal stem cells by ESI-IT-MS 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)