Ing. Vladimír Mastihuba PhD.

  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
  • Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy, Chemický ústav SAV, Bratislava
  • Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
  • Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
  • Chemický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
  • Chemický ústav SAV, Bratislava 45, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Transglykozylácia tyrozolu: enzymatická syntéza salidrozidu a jeho analógu tyrozol galaktozidu 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Využitie rutinozidázy z Fagopyrum tataricum pri príprave voľnej rutinózy 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Syntéza 4-nitrofenyl-β-D-apiofuranozidu - chromogénneho substrátu pre spektrofotometrické stanovenie β-apiozidáz 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Biokatalytická príprava a izolácia tyrozol beta-D-fruktozidu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Enzýmové acetylácie kyseliny kojovej 2017 Open section for students
Optimalizácia enzymatickej syntézy etyl-α-galaktozidu 2017 Open section for students
Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology