RNDr. Vlasta Demečková PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, Slovenská republika
  • Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka 2014 Open section for students
Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics