RNDr. Terézia Kisková PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied
  • Univerzita P.J. Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Department of Animal, Physiology, Institute of Biology and Ecology, UPJŠ, Faculty of Science, Košice, SR

Abstract name Year Section
Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka 2014 Open section for students
Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics