Bc. Mária Mekková

  • Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Abstract name Year Section
Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka 2014 Open section for students