prof. MUDr. Daniela Ostatníková PhD.

  • Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv testosterónu na prežívanie lásky v romantických vzťahoch u mladých mužov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzťah testosterónu a kognitívnych funkcií u matematicky nadaných ľudí. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Stroopov test významne ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca, ale nie koncentráciu slinnej alfa-amylázy 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)