MVDr. Daniela Antolová PhD.

  • Parazitologický ústav SAV, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Larválna toxokaróza, porovnanie výskytu u poľovníkov a v bežnej populácii 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Črevné parazitózy v chovoch hlodavcov na východnom Slovensku 2017 Open section