MVDr. Miroslava Škutová

  • Parazitologický ústav SAV, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Larválna toxokaróza, porovnanie výskytu u poľovníkov a v bežnej populácii 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)