Ing. Andrej Fogelton

  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU BA

Abstract name Year Section
Syndróm suchého oka a frekvencia žmurkania v korelácii so stavom slzného filmu pacienta. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)