Martin Benej

  • Virologický Ústav SAV, Bratislava
  • Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Institute of Virology, BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Batislava, Slovakia

Abstract name Year Section
High-Resolution Melting analýza ako účinný nástroj v molekulárnej diagnostike medulárneho karcinómu štítnej žľazy 2010 Open section for students
Karbonická anhydráza IX a glykolytický nádorový metabolizmus 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Interakcia karbonickej anhydrázy IX a glykolytického metabolizmu v nádorových bunkách 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Hypoxia-induced CA IX cooperates with elements of glycolytic metabolism in tumor cells 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics