MUDr. Ivana Krčová

  • Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Syndróm suchého oka a frekvencia žmurkania v korelácii so stavom slzného filmu pacienta. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)