Peter Matúš

  • Prif UK, 842 15 Bratislava,

Abstract name Year Section
Biolúhovanie hliníka vybranými druhmi mikroskopických vláknitých húb 2014 Ecology and Environmental Sciences
Biolúhovanie hliníka z červeného kalu aplikáciou mikroskopických vláknitých húb 2015 Ecology and Environmental Sciences