prof. Ing. Ľubomír Valík PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava,
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská technická univerzita, Bratislava,
  • Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
  • Department of Nutrition and Food Quality Assessment, Institute of Food Sciences and Nutrition, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia, lubomir.valik@stuba.sk

Abstract name Year Section
Senzorická a mikrobiologická analýza lisovaných cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových výrobkov fermentovaných probiotickým kmeňom Lb. rhamnosus GG 2014 Biotechnology and Food Technology
Charakterizácia izolátov kvasiniek a vláknitých húb z májovej bryndze a sudovaného ovčieho hrudkového syra 2014 Biotechnology and Food Technology
Viability of Lactobacillus acidophilus NCFM Howaru Dophilus during its storage at refrigeration temperatures 2014 Biotechnology and Food Technology
Štúdium rastu a metabolizmu vybraných zbierkových kmeňov a izolátu druhu Geotrichum candidum 2014 Biotechnology and Food Technology
Mikroflóra sudovaného ovčieho syra 2014 Biotechnology and Food Technology
Antimikrobiálny efekt baktérií mliečneho kysnutia na rast Staphylococcus aureus a Escherichia coli 2015 Biotechnology and Food Technology
Vplyv prídavku NaCl na dynamiku rastu druhu Geotrichum candidum na povrchu stuženého živného média 2015 Biotechnology and Food Technology
Prieskum variácie rastovej dynamiky izolátov Escherichia coli 2016 Biotechnology and Food Technology
Fermentované pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom 2016 Biotechnology and Food Technology
Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum 2016 Biotechnology and Food Technology
Nové prístupy v tradičnej výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Biotechnology and Food Technology
Fermentované kukuričné produkty vo vývoji nových funkčných potravín 2017 Biotechnology and Food Technology
Vplyv soli na žiaducu a nežiaducu mikrobiotu pri výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Open section for students
Kombinovaný účinok teploty a aktivity vody na rast Geotrichum candidum 2017 Biotechnology and Food Technology
Vplyv teploty na dynamiku prežívania bakteriálnych izolátov druhu Escherichia coli a Staphylococcus aureus 2017 Biotechnology and Food Technology
Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana) 2020 Biotechnology and Food Technology