RNDr. Vladimíra Hanzelová DrSc.

  • Parazitologicky Ustav SAV, Kosice,

Abstract name Year Section
Experimentálny vplyv vybraných ťažkých kovov (As, Cd, Cr, Cu) na spoločenstvá pôdnych nematód. 2014 Ecology and Environmental Sciences