Bc. Jakub Križák

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Bratislava

Abstract name Year Section
Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na expresiu okludínu tesných spojení vaskulárneho endotelu endotoxemického potkana 2014 Open section for students