Bc. Eva Viglašová

  • Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Odbor Jadrová chémia a rádioekológia, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Adsorpcia uránu na prírodný bentonit 2014 Open section for students